स्टुडंट नंबर 1

बजेट : 1.80 करोड रुपये

कमाई: 12.09 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  27 सप्टेंबर, 2001

सिम्हाद्री

बजेट: 8 करोड रुपये

कमाई:  25 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  9 जुलै, 2003

साई

बजेट: 8 करोड रुपये

कमाई:  13 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2004

छत्रपती

बजेट: 8 करोड रुपये

कमाई:  24 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2004

विक्रमारकुडु

बजेट: 30 करोड रुपये

कमाई:  118 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2006

यामाडोंगा

बजेट: 18 करोड रुपये

कमाई:  28.80 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2006

मगधीरा

बजेट: 35 करोड रुपये

कमाई:  150 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2006

मर्यादा रमन्ना

बजेट: 14 करोड रुपये

कमाई:  29 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2006

मक्खी

बजेट: 35 करोड रुपये

कमाई: 129 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2006

बाहुबली: द बिगिनिंग

बजेट: 180 करोड रुपये

कमाई: 650 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2015

बाहुबली- द कन्क्लूजन 2

बजेट: 250 करोड रुपये

कमाई: 1810 करोड रुपये

प्रदर्शित वेळ -  2015

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी