गुढी कशी उभारावी? 

गुढीची उंच काठी बांबूपासून तयार केली जाते. काठीला स्वच्छ धुऊन त्या काठीच्या वरच्या भागाला रेशमी वस्त्र किंवा साडी गुंडाळतात.

काठीला कडुलिंबाची डहाळी आंब्याची पाने, फुलांचा हार, साखरेची गाठी बांधून त्यावर तांबा, पितळ, किंवा चांदीचे गडू, तांब्या किंवा फुलपात्र बसविले जाते.

ज्या भागाला गुढी उभारायची आहे, तिथली जागा स्वच्छ करुन धुऊन पुसून घ्यावी.

त्यावर रांगोळी काढून पाट ठेवून गुढीची काठी ठेवावी. तयार केली गुढी दारात, उंच गच्चीवर, गॅलरीत लावावी.

गुढीची काठी नीट बांधून काठीला गंध, फुले, अक्षता वाहून गुढीची पूजा करावी. निरंजन लावून उदबत्ती ओवाळावी.

दूध साखर पेढ्यांचा नैवेद्य दाखवावं. दुपारी गुढीला गोडधोडाचे नैवेद्य दाखवावे.

 संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळी परत हळद-कुंकू, फुले, अक्षता, वाहून गुढी उतरवावी.

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी