मारुती सुजुकी सेलेरियो

किंमत माइलेज: 

5.15 से 6.94 लाख रुपये  26 किलोमीटर प्रति लीटर  

मारुती सुजुकी वॅगेनार

किंमत मायलेज : 

 5.40 ते 6.98 लाख रुपये  25 किलोमीटर प्रति लिटर

मारुति सुजुकी डिजायर 

किंमत:  मायलेज: 

5.98 से 9.03 लाख रुपये  24.12 किलोमीटर प्रति लिटर

मारुती सुजुकी स्विफ्ट

किंमत:  मायलेज : 

5.73 लाख रुपये 24 किलोमीटर प्रति लिटर

टाटा टियागो

किंमत:  मायलेज: 

5.22 ते 7.64 लाख रुपये 23.84 किलोमीटर प्रति लिटर

मारुती सुजुकी एस - प्रेसेसो

किंमत:  मायलेज: 

 3.70 लाख रुपये 21.7 किलोमीटर प्रति लिटर

मारुती सुजुकी बलेनो

किंमत:  मायलेज : 

6,35,000 लाख रुपये  22 किलोमीटर प्रति लिटर

मारुती सुजुकी ऑल्टो

किंमत:  मायलेज: 

3.25 ते 4.95 लाख रुपये 22.05 किलोमीटर प्रति लिटर

रेनोल्ट क्विड

किंमत:  मायलेज: 

4.49 से 5.83 लाख रुपये 22.3 किलोमीटर प्रति लिटर

डैटसन रेडी गो

किंमत:  मायलेज: 

3.98 ते 4.96 लाख रुपये 22 किलोमीटर प्रति लिटर

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी