भारतात टू-व्हिलरसाठी खूप पर्याय उपल्बध आहे.

टीवीएस, हीरो सारख्या अनेक स्कूटर उपल्बध आहे. 

किंमत 58-61 हजार रुपये

टीवीएस स्कूटर पेप प्लस

वैशिष्टे

शक्ती

87.8 सीसी सिलेंडर इंजन

5.4 पीएस पॉवर

किंमत  64-66 हजार रुपये

टीवीएस स्कूटी जेस्ट

वैशिष्टे

शक्ती

109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन

7.8 पीएस पॉवर 

किंमत  66-69 हजार रुपये

होंडा डियो

7.8 पीएस पॉवर  9 एनएम पीक टॉक

पॉवर

किंमत  66-71 हजार रुपये

हिरो मैस्ट्रो एज 

वैशिष्टे

पॉवर

110.9 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन 

 8.2 पीएस पॉवर 

किंमत  62-71 हजार रुपये

हिरो मोटकॉर्प प्लेजर रेंज

110.9 सीसी का सिंगल  पोट पॉवर

प्लेजर

अशाच हटके वेबस्टोरीज पाहण्यासाठी