ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

दक्षिण अफ्रिका

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

ब्राझील

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

बांग्लादेश

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

बोत्सवाना

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

हाँगकाँग

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध

ओमिक्रॉन

'या' देशांना धोका

इस्रायल

या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना भारतात निर्बध