प्लेटलेट्सची कमतरता तुम्हाला आजारी बनवू शकते.

प्लेटलेट्स वाढवणाऱ्या फळांबद्दल माहिती असायला हवी.

हे फळ लाल रक्तपेशींना प्रोत्साहन देते ज्यामुळे शरीरात कमजोरी येत नाही.

प्लेटलेट्स वाढवणारी ही फळे खाल्ल्याने शरीरातील कमजोरी दूर होते.

चक्कर येण्यामागील प्रमुख कारण शरीरात रक्ताची कमतरता किंवा ॲनिमिया असू शकते.

केस गळण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. जसे अशक्तपणा किंवा शरीरात लोह किंवा रक्ताची कमतरता.

ही फळे खाल्ल्याने अनेक समस्यांपासून बचाव होऊ शकतो. यामुळे तुमचे केस गळणे आपोआप नियंत्रणात येऊ शकते.