'या' सरकारी  बँका  खासगी होणार

मार्केट व्हॅल्यू   25,363 कोटी रुपये

मार्केट व्हॅल्यू 14235 कोटी रुपये

मार्केट व्हॅल्यू 27942 कोटी रुपये

मार्केट व्हॅल्यू 9959 कोटी रुपये