हजाराच्या  आत

दमदार 

5

 बेस्ट बाईक्स

0

मायलेज

01

Bajaj  CT 110

किंमत 

46,707

मायलेज 

104 kmpl

बाईकच्या किंमतीत प्रत्येक शहरानुसार फरक असू शकतो, अधिकृत शो-रुममध्ये जाऊन किंमतीची खात्री करा!

02

Bajaj Platina  100

किंमत 

44,890

मायलेज 

90 kmpl

बाईकच्या किंमतीत प्रत्येक शहरानुसार फरक असू शकतो, अधिकृत शो-रुममध्ये जाऊन किंमतीची खात्री करा!

03

Bajaj  CT 100

किंमत 

45,294

मायलेज 

90 kmpl

बाईकच्या किंमतीत प्रत्येक शहरानुसार फरक असू शकतो, अधिकृत शो-रुममध्ये जाऊन किंमतीची खात्री करा!

04

TVS Sport

किंमत 

41,891

मायलेज 

75 kmpl

बाईकच्या किंमतीत प्रत्येक शहरानुसार फरक असू शकतो, अधिकृत शो-रुममध्ये जाऊन किंमतीची खात्री करा!

05

Hero HF Deluxe

किंमत 

48,950

मायलेज 

75 kmpl

बाईकच्या किंमतीत प्रत्येक शहरानुसार फरक असू शकतो, अधिकृत शो-रुममध्ये जाऊन किंमतीची खात्री करा!