काही गरीब गरीबच का राहतात...

आपले पैसे अवाजवी खर्च करणे

कर्ज घेण्याची सतत गरज असणे

सतत इतरांना दोष देणे

आपली कौशल्ये, क्षमता यांना न आजमावणे

स्वत: कुठलेही व्यवसायाचे मार्ग न शोधणे

बचत आणि गुंतवणूक न करणे

साउथच्या सुपर स्टार अभिनेत्रीचा साडीमध्ये हॉट लुक