|| तुळशी व‍िवाह||

तुळशी व‍िवाहाच्या तीन महिने आधीपासून तुळशीच्या रोपाला नियमित पाणी घालून त्याची पूजा करावी.

मुहूर्तानुसार मंत्रोच्चारण करून दाराला तोरण लावा व मंडप लावा.

चार पुरोहितांकरवी गणपती-मातृका पूजा करा.

यानंतर लक्ष्मी-नारायणाची मूर्ती व तुळशीपत्रासोबत सोने व चांदीची तुळस आसनावर ठेवा.

यजमानाने पत्नीसोबत उत्तराभिमुख आसन ग्रहण करावे.

गोरज मुहूर्तावर (वराचे) देवाचे पूजन करावे.

मंत्रोच्चारासहित कन्येस (तुळशीस) दान करावे.

यानंतर हवन व अग्नीभोवती सप्तपदी पूर्ण करावी.

नंतर ब्राह्मण भोजन करवून मग स्वत: अन्न ग्रहण करावे.

शेवटी मंगलाष्टकांनी विवाह लावावा.