अतिसेवन 

Vitamin-C चे

घातक

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

मळमळणे

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

उलट्या होणे

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

पोटदुख

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

छातीत  जळजळ

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

डोकेदुखी

Vitamin-C चे

साईड इफेक्ट्स

निद्राना