मधुमेही रुग्ण एका वेळी 100 ते 150 ग्रॅम टरबूज खाऊ शकतात.

एका दिवसात यापेक्षा जास्त प्रमाणात टरबूज खाणे टाळावे.

मधुमेहाच्या रुग्णांनीही टरबूजाचा रस पिणे टाळावे.

ज्यूसमध्ये फायबर अजिबात नसते. यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णाची साखरेची पातळी वाढू शकते.

टरबूज हे एक फळ आहे ज्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असतो.

मधुमेहाच्या रुग्णाने उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ खाऊ नयेत.

टरबूज हे पाण्याने भरलेले फळ असल्याने त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी होतो.