पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

बचत खाते उघडा.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

आपल्या उत्पन्नातील 30 टक्के बचत करा.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

पैसा खर्च करताना विचार करा.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

खर्च करण्यापूर्वी एक यादी तयार करा.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

लॉटरीसाऱख्या गोष्टींवर खर्च करु नका.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

जास्त कर्ज घेऊ नका.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

जास्त कर्ज घेऊ नका.

पैसे वाचवण्याचे 7 मार्ग

वाईट सवयी सोडा.