11 December 2023

Created By: Rakesh Thakur

11  December 2023

Created By: Rakesh Thakur

शुबमन गिल शतकी खेळीनंतर काय लपवतोय?

08 March 2024

Created By: Sanjay Patil

शुबमनची इंग्लंड विरुद्ध अडखळत सुरुवात, त्यानंतर जोरदार सुरुवात

शुबमनचं धर्मशालेत धमाकेदार शतक

शुबमनचं इंग्लंड विरुद्धच्या मालिकेतील दुसरं शतक

शुबमन शतकी खेळी दरम्यान एंडरसन विरुद्ध आक्रमक, त्यानंतर दोघांची चर्चा

दोघांमध्ये काय बोलणं झालं? असं विचारल्यावर "गुपितच राहु द्या" शुबमनचं उत्तर

गिलचा एंडरसनच्या बॉलिंगवर खणखणीत सिक्स, त्यामुळे एंडरसन नाराज झाल्याचा अंदाज

मात्र जेम्स एंडरसनने शुबमनला आऊट करत वचपा घेतला

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य...