11 December 2023

Created By: Rakesh Thakur

11  December 2023

Created By: Rakesh Thakur

IPL 2024 बाबत उघड पण छुप्या बाबी

22 February 2024

Created By: Sanjay Patil

लोकसभा निवडणुकीमुळे आयपीएल 2024 चं पहिल्या टप्प्यातील वेळापत्रक जाहीर

बीसीसीआयकडून आयपीएलचं संपूर्ण वेळापत्रक प्रसिद्ध नाही

जाहीर केलेल्या वेळापत्रकातील ठळक आणि महत्त्वाचे मुद्दे

पहिल्या टप्प्यात एकूण 17 दिवस रंगणार थरार

17 दिवसात एकूण 21 सामन्यांचं आयोजन

पहिल्या टप्प्यात एकूण 3 डबल हेडर

प्रत्येक संघ किमान 3 आणि जास्तीत जास्त 5 सामने खेळणार

एकूण 10 स्टेडियममध्ये पार पडणार पहिले 21  सामने

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य... 

एक मोरपीस घरात आणून तर बघा! कसं बदलेल तुमचं भाग्य...