मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी या गोष्टी फाॅलो करा

9 Mar, 2024

मानसिक तणाव आरोग्यासाठी  घातक आहे 

अधिक तणाव  आरोग्यासाठी हानिकारक आहे 

घर साफ ठेवण्यासाठी मानसिक आरोग्यासाठी चांगले ठरते

दुसऱ्यांसमोर कधीच  स्वत:चा मजाक  बनू नका 

जास्त सेल्फी घेतल्याने  मेंटल हेल्थ  खराब होते

एका वेळी एकच  काम करणे फायदेशीर  ठरते