पुरुषांसाठी सगळ्यात अपमानजनक गोष्टी कोणत्या असतात? 

7 December 2023

Created By : Mahesh Pawar

कोणी मोठया आवाजात चार गोष्टी सुनावणे.

अर्वाच्य भाषेतील शिवी ऐकणे. जातीवाचक टिका ऐकणे.

चार चौघात इज्जत काढली जाणे.

प्रेमिका / पत्नीकडुन परपुरुषाशी तुलना होणे

नोकरीच्या ठिकाणी कमी लेखले जाणे.

घरच्यांच्या गरजा भागवण्यास अक्षम असल्याची जाणीव होणे.

कुटुंबीयांकडुनच अविश्वास दर्शविला जाणे.

नेहमी मान मिळणाऱ्या ठिकाणी दुर्लक्षित केले जाणे.