2000 नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

1 December 2023

19 मे 2023 पासून 1 डिसेंबरपर्यंत 97.26% टक्के दोन हजारांच्या नोटा परत आल्या आहेत.

दोन हजारांच्या परत आलेल्या नोटांचे मूल्य 3.56 लाख कोटी रुपये आहे.  

9,760 कोटी रुपये मूल्याचे नोटा अजूनही जनतेत आहे. 

नोटा बदलण्याची शेवटची तारीख 7 ऑक्टोबर 2023 होती. 

2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीनंतर बाजारात दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या.

2018-19 पासूनच 2000 च्या नोटांची छपाई बंद करण्यात आली.