बाळाच नाव ठेवण्याआधी पालक भरपूर रिसर्च करतात आणि नाव निवडतात. 

S अक्षरपासून नाव सुरु होणारी मुल  स्मार्ट असतात.

तुम्ही तुमच्या मुलाच नाव साहिल ठेवू शकता. समुद्र असा या नावाचा अर्थ होतो.

सक्षम नावही लोकप्रिय  आहे. या नावाचा अर्थ ' योग्य' असा आहे.

सुयंश सुद्धा तुम्ही नाव ठेवू शकता. याचा अर्थ आहे, सूर्याचा एक अंश.

संकेतही सुंदर नाव आहे.  याचा अर्थ आहे इशारा.

S अक्षरापासून नाव सुरु होणारी मुलं स्मार्ट आणि हसमुख असतात.