करा केवळ हे काम;  असे मिळेल 70 लाख

10 March 2024

Created By: Kalyan Deshmukh

सुकन्या समृद्धी योजना करेल मालामाल 

पीएम नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये सुरु केली योजना 

या योजनेवर सध्या 8.2 टक्के दराने व्याज  

5  वर्षांच्या मुलीचे नावे  SSY Account उघडा 

यो योजनेत दरवर्षी 1.5 लाख गुंतवणूक करा 

मुलगी 21 वर्षांची झाल्यावर 69,27,578 रुपये मिळतील

या कालावधीत 46,77.578 रुपये व्याज मिळेल