PHOTOS : इस्राईलच्या हल्ल्यात गाझा बेचिराख, हादरवून टाकणारे फोटो

इस्राईलकडून-गाझा सीमेवर इस्राईलचे रणगाडे गाझावर सातत्याने हल्ले चढवत आहे.

PHOTOS : इस्राईलच्या हल्ल्यात गाझा बेचिराख, हादरवून टाकणारे फोटो