बजेट 2021 LIVE

इन्कम टॅक्स स्लॅब

Income Slab FY 2020-2021 FY 2021-2022
2.5 लाख रुपयांपर्यंत Nil N/A
2.5 - 5 लाख रुपयांपर्यंत 5 N/A
5 - 7.5 लाख रुपयांपर्यंत 10 N/A
7.5-10 लाख रुपयांपर्यंत 15 N/A
10 - 12.50 लाख रुपयांपर्यंत 20 N/A
12.50 - 15 लाख रुपयांपर्यंत 25 N/A
शेअर मार्केट अपडेट

बजेट 2021 मधील घोषणा