corona vaccination

कोरोना लस घेतल्यानंतर रक्ताच्या गाठी होण्याची 12 लक्षणे, सरकारने जारी केलेली यादी वाचा एका क्लिकवर

कोरोना लस घेतलेल्या लोकांमध्ये काही लक्षणं दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या यादीतील लक्षणं ही रक्त गोठण्याच्या (blood clotting) समस्येबाबत आहेत.

Coronavirus Tracker

Data Till May 18, 10:00 AM

आपले राज्य

Fuel Prices in Top Cities (May 18, 2021)

see more