परमबीर सिंग यांची तिसरी याचिका दाखल, अॅट्रोसिटीचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी

परमबीर सिंग यांची तिसरी याचिका दाखल, अॅट्रोसिटीचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी

परमबीर सिंग यांची तिसरी याचिका दाखल, अॅट्रोसिटीचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी