1 जानेवारीपासून ‘मिनरल वॉटर’ची चव बदलणार, जाणून घ्या कारण

1 जानेवारी 2021 पासून बाटलीबंद पाण्यासाठी ‘एफएसएसआय’कडून (FSSAI) नवे नियम घालून देण्यात आले आहेत. | New Rules For Bottled Water

1 जानेवारीपासून 'मिनरल वॉटर'ची चव बदलणार, जाणून घ्या कारण