Beed | Parli मध्ये लसीकरणासाठी नागरीकांची प्रचंड गर्दी, नागरीकांच्या रांगा

Parli मध्ये लसीकरणासाठी नागरीकांची प्रचंड गर्दी