Special Report | कोण पुरतंय सर्वात फास्ट इंटरनेट, ट्रायची नवी आकडेवारी जाहीर