Vasai Virar | समुद्राचे पाणी थेट शिरले गावात, अनेक घरांचे नुकसान

Vasai-Virar | समुद्राचे पाणी थेट शिरले गावात, अनेक घरांचे नुकसान

Vasai Virar | समुद्राचे पाणी थेट शिरले गावात, अनेक घरांचे नुकसान
Vasai-Virar village


Vasai-Virar | समुद्राचे पाणी थेट शिरले गावात, अनेक घरांचे नुकसान