Adventure Sex जीवावर बेतलं, पत्नीचा गुदमरुन मृत्यू, पतीला सकाळपर्यंत खबरच नाही

श्वास गुदमरल्यामुळे पत्नीचा मृत्यू झाला. सकाळी उठल्यावर पत्नी मृत्युमुखी पडल्याचं पतीच्या लक्षात आलं. (Adventure Sex kills wife Husband)

Adventure Sex जीवावर बेतलं, पत्नीचा गुदमरुन मृत्यू, पतीला सकाळपर्यंत खबरच नाही