Charlie Hebdo | शार्ली हेब्दोची हिंदू देवीदेवतांनावर टीका, 33 कोटी देवी देवता तरीही ऑक्सिजनची कमी

Charlie Hebdo | शार्ली हेब्दोची हिंदू देवीदेवतांनावर टीका, 33 कोटी देवी देवता तरीही ऑक्सिजनची कमी (Charlie Hebdo criticizes Hindu deities, 33 crore deities still lack oxygen)