Beed | शेतकऱ्याच्या मेहनतीचं फळ; खरबूज, टरबूजातून 8 लाखांचं उत्पन्न

Beed | शेतकऱ्याच्या मेहनतीचं फळ; खरबूज, टरबूजातून 8 लाखांचं उत्पन्न