Bihar Assembly Election Voting | Bihar Election 2020 : तोंडाला मास्क, हातात ग्लोव्हज, बिहार निवडणुकीच्या मतदानाचे काही फोटो

Bihar Election 2020 : तोंडाला मास्क, हातात ग्लोव्हज, बिहार निवडणुकीच्या मतदानाचे काही फोटो

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

More Photo Gallery