PHOTO : इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर अँकरकडून बातमीपत्र सादर, डोळ्यात तरळले आनंदाश्रू

तन्श्रुवा आनन शिशिर असं या टीव्ही अँकरचं नाव आहे. त्यांनी बातमीपत्र वाचल्यानंतर उपस्थित सर्व सहकाऱ्यांनी टाळांच्या कडकडाट केला.

PHOTO : इतिहासात पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर अँकरकडून बातमीपत्र सादर, डोळ्यात तरळले आनंदाश्रू