Weather Report | Vidharbha, Marathwada मध्ये जोरदार पावसाची हजेरी, उकाड्यापासून दिलासा

Weather Report | Vidharbha, Marathwada मध्ये जोरदार पावसाची हजेरी, उकाड्यापासून दिलासा | Special report on weather vidharbha marathwada rain updates

Weather Report | Vidharbha, Marathwada मध्ये जोरदार पावसाची हजेरी, उकाड्यापासून दिलासा
प्रातिनिधिक फोटो


Weather Report | Vidharbha, Marathwada मध्ये जोरदार पावसाची हजेरी, उकाड्यापासून दिलासा | Special report on weather vidharbha marathwada rain updates