Gaza मधील हल्ल्यांविरोधात OIC मध्ये Israel विरोधात एकत्र आले Muslim राष्ट्र, पण आपापसातच भिडले

Gaza मधील हल्ल्यांविरोधात OIC मध्ये Israel विरोधात एकत्र आले Muslim राष्ट्र, पण आपापसातच भिडले | Special report on meeting of OIC countries on Gaza and Israel

Gaza मधील हल्ल्यांविरोधात OIC मध्ये Israel विरोधात एकत्र आले Muslim राष्ट्र, पण आपापसातच भिडले


Gaza मधील हल्ल्यांविरोधात OIC मध्ये Muslim राष्ट्र Israel विरोधात एकत्र आले, पण या बैठकीत ते आपापसातच भिडले. नेमकं याचं कारण काय? याचाच आढावा घेणारा हा खास रिपोर्ट. | Special report on meeting of OIC countries on Gaza and Israel