जम्मू काश्मीरमध्ये धुमश्चक्री, पाक. फायरिंगमध्ये अनेक घरांचं नुकसान

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *